ПІДГОТОВКА ІНСТРУКТОРІВ

КВАЛІФІКАЦІЯ: Інструктор з базовим навичкам катання на роликових ковзанах.
Умови допуску претендента до іспитів: рекомендаційний лист від керівника школи, яке підтверджує факт проходження претендентом курсів підготовки інструкторів з наступним стажуванням на індивідуальних і групових заняттях (не менше 20 годин). Рекомендаційні листи направляються Керівнику «БУЧАНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ РОЛИКОВОГО СПОРТУ» - Тулянкіну Денису Олеговичу, не пізніше 5 робочих днів після проходження курсів, на адресу bfrs.org.ua@gmail.com. Вік кандидата - старше 18 років.

СТРУКТУРА ІСПИТУ

I. Демонстрація обов'язкових елементів


Тип іспиту: демонстраційний. Претендентам необхідно продемонструвати наступні елементи і вправи:
Ліхтарик.
Самокат (виконується з двох ніг).
Гальмування «Т-стоп» (виконується з двох ніг).
Гальмування «Плуг».
Гальмування «Power stop» (виконується з двох ніг і в наступній послідовності: розгін обличчям вперед, розворот на 180 градусів, проїзд спиною вперед, гальмування).
Поворот на паралельних ковзанах (виконується у дві сторони). У випадку, якщо іспит проходить на вулиці - вправа виконується узвозі з ухилом не більше 20 градусів. Виконується у двох варіантах:
а) з контролем швидкості (гальмування, прискорення);
б) з контролем траєкторії руху (змійка між розставлених конусів).
Поворот підсічкою при русі обличчям вперед (виконується у дві сторони). Розворот на 180 градусів в стрибку (виконується з двох ніг і в дві сторони). Поворот підсічкою при русі спиною вперед (виконується у дві сторони).
Базові балансові вправи - heel-toe, toe-toe, heel-heel (виконуються при русі обличчям вперед, з двох ніг).
Критерії оцінки: стабільність виконання елементів, послідовність рухів - фази згинання / розгинання колін, нахилів ковзанів / колін / стегон, контроль швидкості, положення корпусу, напрям погляду, контроль рівноваги.

II. Демонстрація і пояснення елементів


Тип іспиту:
усний, демонстраційний. Претендентам необхідно продемонструвати два елементи і пояснити їх виконання. На пояснення одного елемента претенденту дається три хвилини.
Пояснення повинно містити:
- Послідовність виконання даного елемента;
- Принцип виконання елемента (за рахунок чого виконується дана вправа / рух / гальмування тощо);
- Мета освоєння елемента;
- Можливі підготовчі вправи;
- Помилки, що виникають при виконанні елементу і способи їх виправлення; - Як страхувати учня при виконанні елементу.

Перелік елементів:
Вправи, що формують основи руху та безпеки: правила падінь, правила використання захисту, ліхтарик, самокат, махового крок (почергове відштовхування ногами при русі обличчям вперед).
Гальмування: гальмування штатним гальмом, гальмування «т-стоп», гальмування «плуг», гальмування «power stop».
Повороти: поворот на паралельних ковзанах з контролем швидкості і траєкторії руху, поворот підсічкою.
Розвороти: розворот на 180 градусів у стрибку, розворот на 180 градусів на передніх / задніх колесах, розворот на 180 градусів через напів-кораблик.
Група вправ на розвиток рівноваги: ​​рух на одній нозі, рух у монолайн, heel-toe, toe-toe, heel-heel.
Рух спиною вперед: загальні принципи руху спиною вперед.
Основи безпечного міського катання: проїзд нерівностей, підйом / спуск по сходах.
Критерії оцінки:
стабільність виконання елементів при демонстрації, чітка послідовність у поясненні.

III. Методика викладання


Тип іспиту:
усний, демонстраційний. Претендентам необхідно продемонструвати навички ведення уроку з учнем (учнями). Екзаменаторами моделюється абстрактна ситуація (кількість учнів, вік учнів, початкові навички і т.п.). Завдання претендента вести урок. Максимальний час - 10 хвилин.
Структура відповіді:
вибір місця для початку заняття, оцінка початкових навичок учнів, правильна побудова уроку, правильне спілкування, чітка послідовність у поясненні, страховка учнів, план побудови майбутніх занять, мотивація учнів, техніка безпеки.

IV. Аналіз помилок


Тип іспиту:
письмовий. Претендентам демонструється відео з виконанням двох елементів (вправ).
Завдання претендентів письмово перерахувати помилки по кожному елементу, якщо такі присутні. І, по можливості, визначити одну основну помилку, яка на думку претендента, заважає подальшому прогресу та / або може призвести до падіння учня, і ряд другорядних помилок, які необхідно виправити після виправлення основної помилки.
Критерії оцінки:
вказані всі помилки, які на думку екзаменаторів присутні в демонстраційному відео.

V. Техніка безпеки


Тип іспиту:
письмовий. Претендентам необхідно протягом 10 хвилин дати розгорнуту письмову відповідь по одному з нижчеперелічених питань:
Правила падінь.
Правила використання захисту.
Правила страховки учнів.
Вибір місця для безпечного катання.
Правила катання в міському середовищі.
Рішення про здачу іспиту приймається шляхом голосування членами екзаменаційної комісії з подальшим виставленням оцінок. Оцінка за кожен іспит виставляється комісією з п'яти екзаменаторів. Іспити оцінюються за 5-бальною шкалою. Мінімальний прохідний бал - 4.